2009-12-21

மக்களே... வேட்டைக்காரன் எப்பூடி..?

Vettaikaran_Vijay_Stills_01.jpg

2009-12-12

a sms that I got recently 'Dr. Vijay: Naan adicha thaanga maatte; Naalu maasam thoonga maatte...' 'Namma Kounder: Dei tiffin bax thlaya; nee adicha kooda parava illa da; nee nadicha thaan da thaanga mudiyala...'


2009-12-11

watching the movie 'leon' in UTV world movies


2009-12-11

got to sleep...


2009-12-11

luckshith and nishith has come to our home... So all kids are playing...


2009-11-01

just approved 25 friend requests... Checked facebook after very long time...


2009-07-16

got hooked to twitter for past few days...


2009-07-16

feel twitter an easy way to post things fast...


2009-07-16

writing a blog is a bit long job... tweeting is easier... anyone looking twitter.com?


2009-06-16

Just set my facebook user name
http://www.facebook.com/nvkarthik


2009-06-16

blessed with a baby boy... on May 22... me and Sasi have named him Soorya...


2009-05-04

Went for a long drive on bike on April 30 to May 1. Snaps of the fort. View from highway

4142_1154698344943_3696970_n.jpg

2009-05-04

Just after main entrance

4142_1154698384944_2719590_n.jpg

2009-05-04

Pathway

4142_1154698464946_6468775_n.jpg

2009-05-04

Main entry

4142_1154700304992_1729525_n.jpg

2009-05-04

Guns pointing the land

4142_1154702145038_5850892_n.jpg

2009-05-04

Inside the fort

4142_1154702185039_516917_n.jpg

2009-05-04

Main building

4142_1154702225040_6395220_n.jpg

2009-05-04

Drinking water well

4142_1154703945083_4001078_n.jpg

2009-05-04

Another drinking water well

4142_1154704025085_3769789_n.jpg

2009-05-04

Full view of entrance

4142_1154705705127_1096838_n.jpg

2009-05-04

Bye Bye view

4142_1154705745128_6086863_n.jpg

2009-05-04

Entry — with Vishal Bhargava.

4142_1154700344993_4747862_n.jpg

2009-05-04

View of sea

4142_1154703985084_622378_n.jpg

2009-05-04

Main entrance via sea

4142_1154705665126_3224495_n.jpg

2009-05-04

Main building

4142_1154698424945_1799603_n.jpg

2009-04-21

saravana eppo tv odachan? idhu enna matteru?


2009-04-20

checked Sun TV, Udaya TV, Teja TV and other TV that run songs throughout the mid-nights of India... same situation...


2009-04-20

there must be restrictions or atleast limitations on following items: 1. Age limit for hero 2. Songs in a movie 3. No. of dancers behind hero/heroine in group dance 4. No. of dress used in a song sequence 5. No. of 'adiyaal's getting beaten by the hero 6.


2009-04-19

watching 'Kotha Paatalu' in Gemini TV... i thought that i was watching a sentimental song between a dad and his daughter... to my horror, it turned out to be a duet... ppl, we are concentrating on the retirement age of politicians... let us also start a


2009-04-17

better start home... need to have dinner and sleep...


2009-04-17

what should be the best food for dinner?


2009-04-17

roti / dosa / rice / noodle / bread ?


2009-04-01

anyone twitting?!!!


2009-04-01

i plan to pull out of twitter...


2009-04-01

planning to pull out of hi5 too...


2009-04-01

just now i pulled out of hi5


2009-04-01

pulled out of Twitter too


2009-04-01

even maintaining these too is a herculean task and a job altogether of its own...


2009-03-23

watching 'gemini TV's kottha patalu... unknown languages are better than known one...


2008-09-17

is just watching the new super hero SAM ANDERSON in you tube and enjoying its comments... hilarious


2008-08-24

is "sunday enna pannuvaainga; chumma thaan irukken"